Använd din röst! Det är lätt att vara med och bestämma.

Den 9 september 2018 är det val i Sverige. För att demokratin ska fungera behöver alla göra sin röst hörd. Om du inte röstar ger du bort din möjlighet att påverka till andra. Använd din röst!

 

Göteborgs Stad arbetar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande i valet 2018. Läs mer på www.goteborg.se/anvanddinrost