Buller i staden.mp4

”Buller i staden” med Belma Krslak, Miljöförvaltningen, Kerstin Persson Waye, Göteborgs universitet och Malin Andersson, Trafikkontoret. Under Volvo Ocean Race, i juni 2018, gjordes ett antal ”ElectriCity-talks” på olika teman kopplade till en elektrifierad och hållbar stad. Samtalen genomfördes i ElectriCitys entré.