Del 4 - Kommunikationsdagen 29 sep Lindholmen Conferance Centre

Erik Lagersten, kommunikationsdirektör Västra Götalandsregionen.