Del 5 - Kommunikationsdagen 29 sep Lindholmen Conferance Centre

Perspektiv på förändring. Tre chefer i staden reflekterar över planerad kommunikation som förändringsverktyg. Därefter panelsamtal.