Den uppfinningsrika och smarta staden.mp4

”Den uppfinningsrika och smarta staden” med Johan Erlandsson, Velove, Johnny Magnusson, Västra Götalandsregionen och Ann Sofie Hermansson, Göteborgs Stad. Under Volvo Ocean Race, i juni 2018, gjordes ett antal ”ElectriCity-talks” på olika teman kopplade till en elektrifierad och hållbar stad. Samtalen genomfördes i ElectriCitys entré.