Du är Göteborg: Gona Sharif

Intervju med Gona Sharif, enhetschef äldreboende på Lundby stadsdelsförvaltning.