En film om Social resursförvaltning

En film om Social resursförvaltnings verksamheter. Uppdaterad juni 2018.