Familjerättsbyrån: Om du vill ändra barnets efternamn (teckenspråk)

Information på teckenspråk om hur du går tillväga om du vill ändra ditt barns efternamn och om ni som föräldrar inte kommer överens.