Formulera relevanta och begripliga budskap

Filmen vänder sig till dig som är chef, grupp- eller projektledare och visar hur du kan bli bättre på att översätta övergripande budskap så att de blir relevanta och begripliga för dina medarbetare. Få stöd i att formulera budskap till dina medarbetare genom en enkel modell som steg-för-steg hjälper dig att planera kommunikation av övergripande budskap till de egna medarbetarna, så att budskapen skapar mening, förståelse och engagemang.