Hur kan kulturen växa med staden?

Seminarium på Göteborgs konstmuseum den 17 augusti 2018.
Arrangerat av Kulturförvaltningen.

Ann-Sofie Hermansson (S) och Jonas Ransgård (M) i samtal om kulturens framtidsfrågor i Göteborg. Moderator är Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren. Inledning av Staffan Forsell, generaldirektör Kulturrådet, som pratar om sambandet mellan kultur och attraktiva städer.

Innehåll: Kulturen är utpekad som en strategiskt viktig fråga i flera av Göteborgs stads styrande program, men vilken plats kommer den att få i framtiden? Hur ser politiken på kulturens roll i samhällsbygget? Fram till 2035 ska staden öka med 150 000 invånare och 80 000 arbetstillfällen. Vad har de för visioner och hur ska det fungera i praktiken när Göteborg växer?