Intern kommunikation

Med vår interna kommunikation vill vi skapa kännedom om stadens mål, hur vi som medarbetare bidrar till de tjänster och den service som staden erbjuder och hur vi genom vårt arbete gör Göteborg till en attraktiv stad att bo och verka i, besöka och återvända till. Våra verktyg underlättar för dig att planera din kommunikation.