Intervju med verksamhetssamordnare Kvibergs Park.MOV

Kort internproducerad film till idrotts- och föreningsförvaltningens intranät.