Jämlikt Göteborg - Välkommen till framtiden

Jämlikt Göteborgs webbutbildning Kapitel 4, Film 4. Hela utbildningen finns på goteborg.se/introjamlikt