Konsument- och medborgarservice

Konsument- och medborgarservice ger service till andra förvaltningar i staden genom bland annat omvärldsbevakning, serviceutveckling, och operativt stöd genom kontaktcenter.