Kontaktcenters fem tips för ett gott bemötande

En vanlig dag har kontaktcenter 5000 samtal med göteborgare. Varje människa är unik och förtjänar ett respektfullt bemötande. Det handlar om mänskliga rättigheter och det gäller även i ditt jobb. Här får du kontaktcenters fem bästa tips för ett gott bemötande, fritt från fördomar och normer.