Kulturförvaltningen - Vi öppnar världar

Filmen om Kulturförvaltningen och dess tre olika sektorer, Museum, Bibliotek och Fri konst och kultur.