Medborgarförtroende, Västra Hisingen

Ulrika Stöök och Susanna Norlin berättar om stadsdelens arbete.