Om Vi kan påverka.mov

Miljösamordnare och energipedagoger på Lokalförvaltningen beskriver hur energisparsatsningen Vi kan påverka verkligen gör skillnad.