Omvärldsanalys (JMG)

Våren 2019 har studenterna på MKV fått ett uppdrag som handlar om äldres delaktighet i demokratin och samhällets utveckling, med särskilt fokus på Göteborg. Uppdragsgivare är förvaltningen för konsument- och medborgarservice inom Göteborgs Stad.