Påverka i Angered, Sofia Grymer

Sofia Grymer berättar om det tilldelade priset för stadsdelens film "Påverka i Angered".