Skapa delaktighet med dialog

Dialogen har stor betydelse för att skapa delaktighet, utveckling och en lärande organisation. Dialogen är också viktig för att förankra händelser i organisationen och i omvärlden. Med en väl fungerande dialog kan alla i en grupp bidra med sina erfarenheter och perspektiv.