Sopsamlarmonster

Filmen om sopsamlarmonster är gjord för att visa hur en förskola i Göteborgs Stad arbetar med att lära barn om hållbarhet och sopsortering. Det här ska vara ett inspirerande exempel på hur förskolor kan arbeta för att uppnå läroplanens mål kring utbildning i hållbarhet. Filmen är producerad av Patrik Rosell och Sofia Grymer på förskoleförvaltningens kommunikationsavdelning i januari-februari 2019.