Trovärdig information i praktiken

Att stadens information ska vara trovärdig är en självklarhet. Trovärdigheten blir ännu viktigare i ett polariserat samhällsklimat. Men hur säkerställer stadens verksamheter hög trovärdighet i komplexa frågor och hur ser våra upphandlade byråer på sitt ansvar när vi köper kommunikationstjänster?
Medverkande: Eva Rhodin, kommunikationschef på trafikkontoret, Staffan Wikström, säkerhetschef på Intraservice, Rasmus Winter, byråchef OTW Göteborg, Maria Norberg, kommunikationsstrateg, stadsledningskontoret, Ulla-Carin Moberg, kommunikationschef, Social resursförvaltning