Vad gör ni på anläggningsenheten3.MOV

Här berättar rörläggare och arbetsledare på anläggningsenheten på avdelningen Ledningsnät på Kretslopp och vatten om sitt arbete.