Våldsbejakande extremism - tre frågor till samordnaren.MOV

Zan Jankovski arbetar som samordnare mot våldsbejakande extremism i Göteborgs Stad. I filmen berättar han om vilka samtal han brukar få och vad dom handlar om.