181204 Studiebesök Stockholm vatten och avfall.MOV

Studiebesök på aktivitetsbaserad arbetsplats hos Stockholm vatten och avfall