Äldreperspektiv i utemiljön. Föreläsning med Anna Bengtsson den 15 april 2019

Anna Bengtsson är forskare och verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Föreläsningen görs i samverkan mellan AgeCap vid Göteborgs universitet och Åldersvänliga Göteborg – ett uppdrag som drivs av Göteborgs Stads utvecklingscenter Senior Göteborg. Filmen är producerad i samverkan med Mediabyrån daglig verksamhet i Göteborgs Stad.