Ansök om förskola/familjedaghem (teckenspråk)

Informationsfilm på teckenspråk om hur man ansöker till förskola eller familjedaghem.