Är du Göteborgs nästa stadsträdgårdsmästare?

Park- och naturförvaltningen söker Göteborgs nya stadsträdgårdsmästare. 
Har du idéerna, viljan och kraften att skapa framtidens gröna Göteborg tillsammans med oss?

Se och hör några av kollegornas tankar och förväntningar på Göteborgs nya stadsträdgårdsmästare.

Medverkande: Linda Nygren, direktör, Pernilla Hellström, chef för planeringsenheten och Lena Jakobsson, chef för parkenheten.