BBB teaser.mp4

Om BBB - en intern arena för stadsbyggnadsintresserade medarbetare där vi tillsammans diskuterar byggnadskonst, arkitektur och stadsutveckling.