Boxare fick nytt liv på äldreboende

Film för kampanj i sociala medier med syfte att få fler att vilja utbilda sig till undersköterska och att söka sig till kommunens äldreboenden. (Format 16:9)

Är det du som ser personen bakom ytan? Diana Svensson berättar om boxaren som fick nytt liv på äldreboende.
Hon berättar: Han var smutsig, orakad och gick med krökt rygg. En gammal boxare som utvecklat demens. Han tog stryk verbalt från de andra äldre, sa inte mycket utan boxades ibland. Vi ansade skägget, gav honom nya kläder, vård och omsorg. Jag glömmer aldrig när han såg sig i spegeln. Man kunde se att han kände sig fin. Efter ett halvår hade självkänslan ökat och han vågade säga ifrån om någon var elak. 
Nu behöver vi fler människokännare. Utbilda dig inom vård och omsorg.
Du är Göteborg.
goteborg.se/levla
Göteborgs Stad