Camilla berättar - nr 2, 2019

Norra Hisingens stadsdelsdirektör Camilla Blomqvist träffar Stina Lindgren och Joanna Fehler från sektor Samhälle och Kultur. Samtalet handlar bland annat om det nya stadsdelshuset med rum för kultur och stadens förhållningssätt.