Camilla berättar - nr 3, 2019

Norra Hisingens stadsdelsdirektör Camilla Blomqvist träffar Chau Johansson och Johan Jonsson från sektor Äldreomsorg och Hälso och sjukvård. Samtalet handlar bland annat om hemtjänstens framgångsrika arbete med ekonomin.