Camilla berättar - nr 4, 2019

Norra Hisingens stadsdelsdirektör, Camilla Blomqvist, träffar stödpedagogerna Moa och Karin från Daglig verksamhet och pratar bland annat om hur de förberett sig inför LOV (Lagen om valfrihetssystem).