Demokratidagarna 2018 - presentation av SOM-undersökningen i Göteborg

Frida Tipple och Klara Wärnlöf Bové från SOM-institutet presenterar Göteborgsresultat från 2017 års SOM-undersökning.
Föredraget hölls under Göteborgs Stads demokratidagar 2018 på Lindholmen Conference Center. Konferensen arrangerades av förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Det filmade föredraget är för internt bruk i Göteborgs Stad. Filmproduktion: Mediabyrån daglig verksamhet i Göteborgs Stad.