Demokratidagarna 2018 - Göteborgsförslaget

Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati på förvaltningen för konsument- och medborgarservice redovisar resultat, statistik och utveckling framåt för stadens digitala förslagslåda Göteborgsförslaget.
Föredraget hölls under Göteborgs Stads demokratidagar 2018 på Lindholmen Conference Center. Konferensen arrangerades av förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Det filmade föredraget är för internt bruk i Göteborgs Stad.
Filmproduktion: Mediabyrån daglig verksamhet i Göteborgs Stad.