Demokratidagarna 2018 - Anne Tortzen om nya vägar i medborgardialogen

Anne Tortzen från Center for Borgerdialog i Köpenhamn presenterar nya perspektiv på medborgardialogen.
Föredraget hölls under Göteborgs Stads demokratidagar 2018 på Lindholmen Conference Center. Konferensen arrangerades av förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Det filmade föredraget är för internt bruk i Göteborgs Stad.
Filmproduktion: Mediabyrån daglig verksamhet i Göteborgs Stad.