Demokratidagarna 2018 - intervjuer och sammanfattning

Sammanfattning av den första av två demokratidagar 2018 (5 december) genom intervjuer med konferensdeltagare.
Göteborgs Stads demokratidagar 2018 hölls på Lindholmen Conference Center den 5-6 december. Konferensen arrangerades av förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Den här filmen är för internt bruk i Göteborgs Stad.
Filmproduktion: Mediabyrån daglig verksamhet i Göteborgs Stad.