Demokratidagarna 2018 - Så ökade valdeltagandet i Göteborg

Malin Winald och Stefan Lydén från förvaltningen för konsument- och medborgarservice presenterar stadens genomförda insatser för att öka valdeltagandet 2018, och hur valdeltagandet faktiskt blev.
Föredraget hölls under Göteborgs Stads demokratidagar 2018 på Lindholmen Conference Center. Konferensen arrangerades av förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Det filmade föredraget är för internt bruk i Göteborgs Stad.
Filmproduktion: Mediabyrån daglig verksamhet i Göteborgs Stad.