Demokratidagarna 2019 SOM-institutet 31 oktober

Björn Rönnerstrand och Frida Sandelin från SOM-institutet presenterar den senaste mätningen av medborgarnas upplevelse av demokrati, trivsel och tillit i Göteborg. Föredraget är från konferensen Demokratidagarna 2019, 31 oktober. Konferensen arrangerades av konsument- och medborgarservice