Demokratidagarna 2019 Göteborgsförslaget 31 oktober.mp4

Stefan Lydén berättar om vilka som använder Göteborgsförslaget. Föredrag från Demokratidagarna 2019 som arrangerades av konsument- och medborgarservice..