Demokratidagarna 2019 Göteborgsförslaget 30 oktober.mp4

Jenny Antonsson och Stefan Lydén berättar om Göteborgsförslaget och om erfarenheter av andra e-förslag. Från Demokratidagarna 2019 som arrangerades av konsument- och medborgarservice.