Demokratidagarna 2019, Berättelsens plats i demokratin.mp4

Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets grundare, förklarar varför det skrivna ordet är en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhällsliv och demokrati. Från Demokratidagarna 2019 som arrangerades av konsument- och medborgarservice.