Demokratidagarna 2019: Del 2, Gamla strukturer och nya rörelser.mp4

Del 2. Historien är full av kollisioner mellan det gamla och det nya, obekväma. Gudrun Schyman (Fi) föreläser. Från Demokratidagarna 2019 som arrangerades av konsument- och medborgarservice.