Demokratidagarna 2019: "Du är det värsta som hänt Luleå kommun"

Carina Sammeli (S), f.d. ordförande i utbildningsnämnden i Luleå, berättar om sina erfarenheter av hot och hat mot politiker. Från Demokratidagarna 2019 som arrangerades av konsument- och medborgarservice.