Demokratidagarna 2019 Medskapande medborgare.mp4

Emma Öhrwall, Göteborgs stad, och Anna Zajc, leksaksbiblioteket, visar ett praktiskt exempel på hur man kan lösa gemensamma problem och vilka lärdomar man kan dra. Från Demokratidagarna 2019 som arrangerades av konsument- och medborgarservice.