Demokratidagarna 2019 Polarisering mellan kvinnor och män.mp4

Patrik Öhberg, forskare vid Göteborgs universitet, berättar om sin forskning kring mäns och kvinnors åsikter och vilka skillnader som finns. Föredraget är från Demokratidagarna 2019 som arrangerades av konsument- och medborgarservice.