Demokratidagarna 2019 Staden där vi läser.mp4

Malin Omland, Göteborgs stad, berättar om Staden där vi läser för våra barn. Från Demokratidagarna 2019 som arrangerades av konsument- och medborgarservice.