Demokratidagarna 2019 Think tank 31 oktober.mp4

Urban Strandberg, projektledare Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg berättar om International Youth Think Tank på Demokratidagarna 2019, som arrangerades av konsument- och medborgarservice.