Demokratidagen 2017 - presentation av arbete med medborgarbudget i USA (Participatory Budgeting Project)

Josh Lerner från Participatory Budgeting Project i New York presenterar hur de arbetar med medborgarbudget.
Föredraget hölls under Göteborgs Stads demokratidag 2017. Konferensen arrangerades av förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Det filmade föredraget är för internt bruk i Göteborgs Stad.